• Khuyến mại nhân dịp sinh nhật

    Kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm tắm bé sơ sinh Hà Nội giảm phí dịch vụ Massage, tắm bé (áp dụng trên tất cả các quận tại Hà Nội).